Silviu – Constantin Nedelcu este licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală (2011), absolvent al cursurilor universitare de masterat din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, specializarea Istorie şi Tradiţie Creştină (2013), şi licenţiat al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării (2015). În perioada 2013-2018 a urmat cursurile Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, unde şi-a susţinut public teza de doctorat, cu titlul Revista „Glasul Bisericii”: studiu critic şi indice bibliografic, în ziua de 12 noiembrie 2018, pentru care a primit calificativul foarte bine.

A participat la 50 de conferinţe, congrese, colocvii, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, şi a publicat peste 60 de articole şi studii în reviste ştiinţifice (Glasul Bisericii – Bucureşti; Analele Universităţii din Craiova. Seria Comunicare – Craiova; Annals of University of Craiova for Journalism, Communication and Mamagement – Craiova; Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională – Bucureşti; Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie – Craiova; Journal of Romanian Literary Studies – Târgu Mureş; Lumină Lină: revistă de spiritualitate şi cultură – Gracious Light: review of Romanian Spirituality and Culture – New York; Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării – Bucureşti ş. a.) şi în reviste culturale (Observatorul militar – Bucureşti; Tomisul Ortodox – Constanţa; Renaşterea – Cluj; Expres cultural – Iaşi).

Este membru din 2015 al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), secţiunea Carte veche, conservare, restaurare, din 2016 al Asociaţiei Română de Istoria Presei (ARIP) şi referent ştiinţific al Editurii Lumen din Iaşi, din 2016 până în prezent.

Domeniile sale principale de cercetare sunt: 1) Viaţa şi opera Sfântului Dionisie Exiguul (aprox. 460 – aprox. 555); 2) Istoria bibliotecarului şi a bibliotecilor din Imperiul Bizantin (330-1453); 3) Bibliotecile ortodoxe, Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti, Biblioteca Palatului Patriarhal; 4) Istoria Bisericii Ortodoxe Române; 5) Viaţa şi activitatea Patriarhului Justinian Marina (1948-1977); 6) Istoricul presei bisericeşti ortodoxe; 7) Cenzura presei bisericeşti ortodoxe în timpul regimului comunist (1945-1989).

Din luna noiembrie 2018 lucrează ca bibliotecar la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, în cadrul Serviciului Bibliografie Naţională.