1. Definiții și termeni 

1.1. Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de pe magazinul on-line www.academiaprivata.ro, administrat de Liberal Education S.R.L. (vânzător).

1.2. Următorii termeni se definesc astfel:

 • Academia Privată: este denumirea comercială a Liberal Education S.R.L, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Calea Călărașilor 161, et. 2, cam. 26, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11234/2015, cod unic de înregistrare fiscal 34999106, cont bancar RO71INGB0000999905273329 deschis la ING Bank;
 • bunuri și servicii: orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de către vânzător, cumpărătorului;
 • comandă: document eletronic prin care cumpărătorul solicită vânzătorului achiziționarea unor bunuri sau servicii de pe pagina magazinului online academiaprivata.ro;
 • cont: secțiune din site ce conține informații despre cumpărător si istoricul cumpărătorului (comenzi, facturi, produse descărcabile, etc);
 • contract: comanda confirmată de către vânzător (confirmarea unei comenzi se poate face electronic sau telefonic);
 • coș: pagină în care cumpărătorul poate adăuga bunuri si servicii pentru achiziționare;
 • cumpărător: orice persoană fizică sau juridică care efectuează o comandă pe site-ul academiaprivata.ro;
 • forța majoră: evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat
 • newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, transmis de vânzător cu privire la bunurile și serviciile acestuia
 • site: domeniul academiaprivata.ro și subdomeniile acestuia;
 • tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui bun sau serviciu de către Academia Pivată, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de vânzător
 • vânzător: Academia Privată prin Liberal Education S.R.L;

2. Produsele și serviciile magazinului

2.1. Toate prețurile aferente bunurilor și serviciilor prezentate pe site-ul Academiei Private sunt exprimate în lei (RON) și sunt prețuri finale. La toate produsele T.V.A-ul este 0%, compania Liberal Education S.R.L fiind neplătitoare de T.V.A.

2.2. În cazul în care prețurile produselor sau serviciilor au fost afișate greșit, ne rezervăm dreptul de a anula comenziile ce conțin aceste produse și de a anunța clienții de eroarea apărută.

2.3. În cazul plăților online, prin transfer bancar, vânzătorul nu este si nu poate fi responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, plătit băncii acestuia (comisioane de transfer, comisioane de conversie valutară, etc.).

2.4. Toate informațiile din descrierea bunurilor și serviciilor disponibile pe site sunt informative, cu titlu de prezentare. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile de pe site, mai ales pe cele referitoare la caracteristici și preturi, în orice moment, fără preaviz.

2.5. Informațiile din secțiunea de review sunt furnizate și pot fi completate în română doar de clienții site-ului care au cumpărat produsele respective cu scopul de a-i informa pe alți posibili cumpărători de experiența avută. Vânzătorul își rezervă dreptul de a șterge review-urile publicate dacă acestea conțin material de natură publicitară sau date cu caracter personal sau dacă se folosește un limbaj neadecvat, ofensator.

3. Înregistrarea și confirmarea unei comenzi

3.1. Produsele și serviciile aflate în oferta magazinului online www.academiaprivata.ro se pot vinde numai în baza unei comenzi; odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni prezentele termene și condiții, valoarea juridică a acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat.

3.2 Cumpărătorul poate efectua o comandă pe site prin adăugarea bunurilor și serviciilor dorite în coșul de cumpărături; o comandă este considerată finalizată numai după parcurgerea integrală a celor 4 pași din procesul de vânzare: detalii facturare, adresă livrare, revizuiți comanda și efectuați plata.

3.3. Prin transmiterea unei comenzi pe siteul www.academiaprivata.ro cumpărătorul consimte că toate datele furnizate sunt corecte, complete și adevărate la momentul plasării comenzii și este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își deruleaza operațiunile comerciale.

3.4. După efectuarea unei comenzi, cumpărătorul primește o notificarea (e-mail sau telefonic) ce are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii.

3.5. Confirmarea unei comenzi se face după verificarea comenzii și a stocului produselor aflate în comandă. Toate produsele disponibile pe site având preț și nefiind cursuri din portofoliu ce sunt disponibile le cerere, sunt procesate în ordine cronologică.

3.6. Din motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor si/sau serviciilor din comandă cu notificarea prealabilă a cumpărătorului (e-mail sau telefonic) și returnarea sumerlor achitate în termen de maxim 7 zile lucătoare de la data la care cumpărătorul a luat la cunoștință de acest fapt.

3.7. Dacă plata bunurilor sau serviciilor nu are loc (procesatorul de carduri invalidează tranzacția, banca cumpărătorului nu acceptă plata, etc.) sau dacă datele furnizate de cumpărător sunt incorecte sau incomplete, vânzătorul poate anula o comandă cu notificarea prealabilă a cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți de a pretinde daune-interese.

3.8. Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător prin e-mail a notificarii de expediere a comenzii / a înregistrării la curs.

4. Plata și facturarea produselor și serviciilor

4.1. Modalitatea de plată a produselor și serviciilor achiziționate de pe site-ul Academiei Private este aleasă de cumpărător în procesul de plasare a comenzii și poate fi prin card bancar (printr-un procesator de plăți agreat de vânzător), prin transfer bancar în contul Liberal Education S.R.L sau în numerar la sediul Academiei Private / ramburs agentului firmei de curierat în momentul primirii produselor.

4.2. Pentru fiecare comandă finalizată cu succes, indiferent de modalitatea de plată aleasă de cumpărător, vânzătorul va emite o factură pentru bunurile și serviciile comandate, exclusiv în format electronic. Aceasta va fi transmisă cumpărătorului prin poștă electronică la adresa menționată de cumpărător în contul său, fiind disponibilă ulterior și în contul cumpărătorului.

4.3. Dacă plata comenzii se face securizat prin card bancar prin procesatorul de plăți cu care Academia Privată colaborează, după plasarea comenzii cumpărătorul va fi redirecționat pe site-ul acestuia, singurul care va avea acces la datele cardului de plată.

4.4 Pentru curusurile în desfășurare, plata se face (indiferent de modalitatea de plată) cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a cursurilor. Dacă această condiție nu este respectată, păstrarea locului rezervat nu este garantată.

5. Livrarea produselor și serviciilor

5.1. Livrarea produselor se face după confirmarea comenzii și a plății și poate varia între 1 și 3 zile lucrătoare.

5.2. După recepționarea comenzilor, pentru orice problemă apărută trebuie făcută o sesizare în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea produselor, pe adresa [email protected].

5.3. În cazul cursurilor în desfășurare, livrarea se face la datele și orele stabilite pentru desfășurarea acestora, fizic la locația stabilită sau on-line pe baza linkului furnizat pentru vizionare.

6. Returnarea produselor

6.1. Returnarea produselor sau renunțarea la serviciile achiziționate/comandate se supune legilor în vigoare precum și politicii proprii de returnare (parte integrantă a acestor Termeni și condiții). Toate detaliile despre returnare se regăsesc pe pagina dedicată – Politica de retur.

7. Confidențialitatea datelor

7.1. Academia Privată se oblige să păstreze confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le preia, conform legislației specifice.

7.2. Confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal se face conform politicii proprii (parte integrantă a acestor Termeni și condiții) – Prelucrarea datelor cu caracter personal

8. Dispoziții finale

8.1. Drepturile de autor asupra conţinut al site-ului www.academiaprivata.ro aparţin (când nu se precizează altfel) Liberal Education S.R.L. și nu se pot folosi sau copia fără acordul acesteia.

8.2. Conținutul electronic achiziționat de cumpărător de pe site-ul Academiei Private poate fi folosit doar în scopuri personale sau non-comerciale și nu poate fi copiat/transferat către terțe părți.

8.3. Pentru reclamații, precum și pentru întrebări și sugestii adresate vânzătorului, canalul de comunicare este prin e-mail către [email protected].

8.4. Având în vedere specificul serviciilor și produselor comercializate, Academia Privată nu oferă service, certificate și termene de garanție.

8.5. Forța majoră – nici una dintre părți nu va fi considerată răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

8.6. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Academia Privată și cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești române competente din Municipiul București.

 

Prezentul regulament a fost adoptat în ședința AGA din data de 01.07.2019. Termenii de utilizare consemnați în prezentul document produc efecte juridice începând cu această dată.