În momentul înregistrării pe site-ul Academiei Private prin crearea unui cont, prin accesarea, comandarea sau achiziţionarea diferitelor produse, ori prin activarea unor materiale promoţionale sau publicitare, academiaprivata.ro va solicita și prelucra informaţii cu caracter personal de natură să identifice o anumită persoană.

Academia Privatăacademiaprivata.ro – este administrată de Liberal Education S.R.L., microîntreprindere neplătitoare de TVA, înregistrată la registrul comertului cu nr. J40/11234/2015, având codul unic de inregistrare nr. 34999106.

Secțiunea 1 – Ce date personale se colectează; scopul și durata stocării

Categoriile de date personale colectate, scopul colectării acestora și perioada de stocare:

A. Date cu caracter personal colectate la procesarea comenzilor transmise și crearea conturilor cumpărătorilor

 1. Date: nume și prenume, adresă poștală, număr de telefon, adresă de e-mail, datele comenzilor
 2. Scopul colectării datelor: în vederea facturării produselor și serviciilor conform legii, pentru finalizarea plății și livrarea comenzilor, precum și în vederea comunicării stadiului comenzilor (inclusiv prin trimiterea de mesaje de notificare sau contactarea în cazul unor situații neprevăzute). Furnizarea acestor date este importantă pentru a putea desfășura contractul de achiziție, refuzul furnizării acestora făcând imposibilă executarea obligațiilor legale și contractuale ale Academiei Private
 3. Perioada de stocare: conform legii datele de facturare se mențin 5 ani; conturile clienților se mențin pe perioadă nedeterminată sau până la solicitarea clienților de ștergere a acestora, solicitare ce se transmite la adresa de e-mail: [email protected]

B. Date cu caracter personal colectate în vederea acțiunilor de marketing (transmitere newsletter sau oferte cu privire la produsele oferite)

 1. Date: adresa de e-mail
 2. Scopul colectării datelor: transmiterea de notificări periodice prin intermediului newsletter-ului Academiei Private cu referire la cursurile, cărțile, evenimentele sau recomandările noastre; transmiterea de notificări punctuale cu informații privind un produs specific pentru care clienții și-au dat acordul explicit de a fi notificați
 3. Perioada de stocare: adresa de e-mail furnizată pentru transmiterea de comunicări este stocată pe durata menținerii acordului clientului. La retragerea consimţământului (prin dezabonare folosind opțiunea disponibilă la finalul fiecărei comunicări transmise sau printr-o notificare trimisă către [email protected]), adresa de e-mail urmează a fi ștearsă din bazele de date ale Academiei Private.

C. Date cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de contact

 1. Date: nume și adresă de e-mail
 2. Scopul colectării datelor: informațiile personale completate în formularul de contact sunt folosite strict pentru a răspunde solicitării transmise
 3. Perioada de stocare: pentru maxim 5 ani; ștergerea informațiilor se poate face mai devreme la solicitarea clienților prin transmiterea unei notificări către [email protected]

D. Date cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de recenzie a produselor sau prin formularul de comentarii la articolele de pe blog

 1. Date: nume, adresă de e-mail, recenzie / comentariu
 2. Scopul colectării datelor: publicarea pe site-ul Academiei Private, pe pagina produsului pentru care se face recenzie sau pe pagina articolului la care se adaugă un comentariu. Adresa de e-mail este utilizată ca măsură de protecție împotriva spam-ului și pentru verificarea achiziției produselor în cazul recenziilor
 3. Perioada de stocare: pe perioada existenței produsului sau articolului pe site-ul Academiei Private; ștergerea informațiilor stocate se poate face oricând prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected]

E. Date cu caracter personal primite și înregistrate pe servere referitoare la adresa IP şi informaţiile cookie ale site-ului, Facebook sau Youtube conform Politicii de utilizare cookie-uri

Secțiunea 2 – Drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor

Tuturor persoanelor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competenţe şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.

Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa de e-mail [email protected] o dată pe an, în mod gratuit, societatea va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

Dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Astfel, Academia Privată va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

Dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art. 15 din legea 677/2001).

Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice aspecte ce țin de protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].

Secțiunea 3 – Divulgarea informațiilor

Academia Privată nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terţe părţi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal cu excepția următoarelor cazuri:

 • cu acordul dumneavoastră
 • dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate
 • în cazul în care informaţia este necesară partenerilor companiei pentru facilitarea unor servicii sau produse solicitate. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate doar în măsura în care este necesară asistenţa lor. Companiile partenere ce au acces la date sunt:
  • furnizorul de găzduire site: Net Design S.R.L.
  • furnizorul de servicii IT: 110 BPM Production Studio S.R.L
  • furnizorul de servicii de curierat: FAN Courier Express S.R.L.
  • furnizorul de servicii de marketing – newsletter: Mailchimp (SUA)
  • furnizorul de servicii de plată: Netopia S.R.L.
  • furnizorul de servicii bancare: ING Bank
  • furnizorul de servicii contabile: Christiana Books S.R.L.
  • social media: Facebook; video-sharing: Youtube; infrastructură site: Automattic
 • putem transmite informaţii cu caracter personal autorităţilor sau instituţiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă:
  • este prevăzut într-o dispoziţie legală;
  • protejează drepturile companiei Liberal Education S.R.L. sau ale companiilor afiliate;
  • previne o infracţiune sau protejează siguranţa naţională;
  • protejează siguranţa individului sau siguranţa publică;
  • aceste informaţii sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situaţii.
 • în cazul în care activităţile dumneavoastră contravin termenilor şi condiţiilor statuate de Academia Privată sau a instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse şi servicii;
 • în cazul în care societatea fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie, iar baza de date e transferată noului operator.
 • în cazul în care societatea devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul său, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacţionată doar cu acordul instanţei. În cazul în care vor apărea situaţii menţionate mai sus, veţi fi anunţaţi prin e-mail.

Prelucrarea datelor personale se face atât în interiorul Spațiului Economic European, cât și în afara lui (cum este cazul adreselor de e-mail unde furnizorul de servicii de marketing Mailchimp este din SUA). În toate cazurile, prelucrarea se face sub rezerva restricțiilor contractuale privind confidențialitatea și securitatea, în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile privind protecția datelor.

Secțiunea 4 – Plăți on-line

Dacă decideţi să finalizaţi o comandă printr-o plată on-line, în acest caz academiaprivata.ro vă va direcţiona către o terţă entitate, o companie procesatoare de plăți on-line: NETOPIA S.R.L., înregistrată în București, RO15565496, J40/9170/2003 – București.

Academia Privată nu va avea acces la informaţiile bancare şi implicit nici nu le va stoca pe serverele sale.

Plăţile on-line efectuate pe platforma academiaprivata.ro cu ajutorul terței entităţi sunt criptate folosind ultima generaţie de codificare de informaţii bancare PCI-DSS. Toate plăţile on-line urmează standardele impuse de către PCI-DSS ce semnifică un efort comun din partea brandurilor Visa, MasterCard, American Express. Cerinţele tehnice PCI-DSS ajută la manipularea în siguranţă şi securizată a informaţiilor bancare de către academiaprivata.ro şi compania procesatoare parteneră de plăți on-line.

Plăţile on-line efectuate pe site-ul nostru beneficiază de protocolul de securitate 3D Secure.

3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor şi vânzătorilor în tranzacţii sigure pe internet. Această măsură de siguranţă presupune redirecţionarea utilizatorului în momentul efectuării plăţii pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deţinător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacţie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).

În vederea finalizării tranzacţiei în condiţii optime va trebui să furnizaţi:

 • Numele posesorului de card
 • Codul cardului (cele 4 grupe de cifre menţionate pe faţa cardului, fără spaţii)
 • Data expirării cardului
 • Codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripţionate pe banda cu semnătură).

Tranzacţiile se vor efectua în lei, indiferent de cardul dumneavoastră, în condiţiile convenite cu banca emitentă a cardului dumneavoastră. Pentru efectuarea tranzacţiei pe site-ul nostru, nu se percepe niciun comision suplimentar.

Site-ul nostru nu solicită şi nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Secțiunea 5 – Servicii ale terților

În general, furnizorii terţi folosiţi de către academiaprivata.ro vor colecta, folosi şi dezvălui informaţiile dumneavoastră exclusiv sub stricta necesitate de a permite desfăşurarea serviciilor contractate de către academiaprivata.ro.

Însă, anumiţi furnizori terţi, precum procesatorii de plăți, aplică propriile politici de confidenţialitate a datelor pentru procesarea tranzacţiilor iniţiate de către dumneavoastră. Pentru aceşti furnizori, vă recomandăm să citiţi politicile de confidenţialitate ale acestora pentru a înţelege modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate. În special, menţionăm că anumiţi furnizori terţi ar putea fi situaţi în locaţii cu jurisdicţie diferită de academiaprivata.ro şi dumneavoastră. Astfel, dacă alegeţi să continuaţi cu o tranzacţie care implică serviciile unui furnizor terţ, informaţiile dumnevoastră pot fi supuse legii jurisdicţiei în care furnizorul de servicii se află.

Se înţelege că în momentul în care utilizatorul părăseşte magazinul on-line în urma unei acţiuni de direcţionare sau redirecţionare către site-ul sau aplicaţia unui furnizor terţ, utilizatorul nu mai este sub incidența acestei politici de prelucrarea a datelor cu caracter personal sau a Termenilor şi Condiţiilor site-ului Academiei Private.

Secțiunea 6 – Vârsta necesară pentru consimțământ

Protecţia datelor cu caracter personal ale copiilor ne preocupă în mod special. Din această cauză, nu colectăm volutar date de la minori dacă tutorii nu şi-au exprimat acordul. Dacă nu aveți cel puțin vârsta de 16 ani, completați datele personale pe site-ul academiaprivata.ro numai în măsura existenței unui consimțământ acordat de titularul răspunderii părintești. Dacă identificăm că minorii au introdus date personale fără acordul corespunzător, atunci aceste date vor fi șterse.

Secțiunea 7 – Modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal în orice moment astfel încât vă îndemnăm să vizitaţi această pagină la utilizarea site-ului.

Schimbările şi clarificările politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică imediat după publicarea acestora pe magazinul on-line. Dacă aducem orice modificare acestei politici, vă vom notifica folosind unul sau mai multe dintre canalele de comunicare disponibile.

Cea mai recentă actualizare a prezentei politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 24.05.2018.

Sectiunea 8 – Întrebări și informații de contact

Dacă doriți să accesați, corectați, modificați sau să ștergeți orice informație personală pe care o deținem despre dumneavoastră sau dacă doriți mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți lua legătura cu Academia Privată transmițând un e-mail la [email protected].