Conform cerințelor legale (legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice), Academia Privată administrează în condiții de siguranță datele personale furnizate de clienți și numai pentru scopurile specificate.

Prin transmiterea unei comenzi pe siteul www.academiaprivata.ro și acceptarea termenilor și condițiilor pentru folosirea site-ului, cumpărătorul își dă acordul expres ca datele sale personale (nume, telefon, adresă e-mail, adrese de livrarea sau facturare, date persone juridice) să fie stocate și utilizate pentru scopurile definite. Academia Privată nu are acces la datele cardului bancar.

Scopurile colectării datelor cumpărătorilor:

  • comunicarea necesară pentru finalizarea comenzilor – notificări privind stadiul comenzii, facturare, plată, livrare, etc
  • trimitere newsletter sau alte notificări prin e-mail
  • rapoarte interne pentru monitorizarea vânzărilor și îmbunătățirea procesului de vânzare.

Academia Privată comunică terțelor părți date personale ale cumpărătorilor numai în cazul în care este strict necesar, conform cu scopurile definite anterior:

  • furnizorului de servicii de curierat, pentru produsele care necesită livrare
  • furnizorului de servicii de marketing (newsletter, publicitate)
  • furnizorului de servicii de plată / bancare / contabile
  • instituțiilor statului în baza și în limita prevederilor legale, la cereri expres formulate.

Comunicarea datelor cu carcater personal către acești furnizori de servicii se face în temeiul unui angajament de confidențialitate prin care aceștia garantează păstrarea în siguranță a datelor, conform legislației în vigoare.

Academia Privată nu vinde, nu închiriază sau face barter cu datele clienților sau cu adresele de email.

Academia Privată nu promoveaza SPAM-ul. Orice cumpărător care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.academiaprivata.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastra de date – a tuturor datelor personale prin ștergere contului sau doar a e-mailului din baza de date folosită la serviciul de marketing (newsletter).

La solicitarea scrisă a cumpărătorilor, Academia Privată confirmă acestora dacă datele persoanale au fost sau nu prelucrate. Cumpărătorii pot de asemenea interveni pe baza unei solicitări scrise adresate Liberal Education S.R.L, asupra datelor transmise, să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară sau să solicite ștergerea datelor, cu excepița situațiilor prevăzute de lege. Cumpărătorii au dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.