Smaranda Comănescu este posesoarea unui Masterat în Conservarea Grădinilor Istorice si a Peisajelor Culturale la Universitatea din Bath, Anglia. A predat cursuri de Istorie Artei Grădinilor si de Restaurare a Grădinilor Istorice in cadrul facultăţii de Peisagistică USAMVB.