Costea Munteanu (n 1949) este absolvent al Academiei de Studii Economice din București (1971), doctor în economie, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române (1990). Profesor universitar la Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București, titular al disciplinelor Finanțe corporative internaționale, Piețe financiare internaționale și Psihologie economică. Conducător de doctorat în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Autor (și coautor) al unui număr de 18 cărți si monografii (publicate în țară și străinătate), cca. 90 de articole și studii științifice, peste 65 de comunicări științifice prezentate la reuniuni din țară și străinătate, precum și participant – ca director de proiect sau membru al echipei de cercetare – la un număr de 15 contracte de cercetare.

Domeniile abordate includ investițiile internaționale, finanțele corporative, epistemologia și metodologia economică, cercetările interdisciplinare Știință-Religie. Temele abordate în domeniul interdisciplinar Știință-Religie vizează: procesul de secularizare a științei(Costea Munteanu : Rațiune. Credință. Împreună lucrare. Un argument istoric., Sinapsa, nr.II, 2008, Editura Platytera, pp.19-34), raportul dintre viziunea patristică și viziunea științelor experimentale (Dan Chițoiu, Petre Comșa, Sorin Mihalache, Costea Munteanu: Raționalitatea Creației, în Adrian Lemeni et al.: “Repere patristice în dialogul dintre teologie și știință”, București, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pp.127-234), dimensiunea personalistă a dialogului dintre știință și teologie, cu aplicație pe cazul științei economice (Petre Comșa, Costea Munteanu, Economics and religion – a personalist perspective, Journal of Philosophical Economics, Volume II, Issue 2, Spring 2009, pp.5-34 ; Petre Comșa, Costea Munteanu – Persoana în dialogul dintre Economie și Religie, Revista Centrului de Cercetări Interdisciplinare Religie și Știință “Sfântul Maxim Mărturisitorul”, Nr.4, 2008, Editura Bibliotheca, pp. 41-75; Petre Comșa, Costea Munteanu – Economie și Religie. O perspectivă personalistă, Jurnalul Economic Românesc, anul XI, nr.30, 2008, pp.131-182), cercetarea științifică asistată de credință, cu aplicație pe cazul științei economice (Costea Munteanu, Rațiune și credință în cercetarea științifică. Cazul științei economice, revista Oeconomica a Societății Române de Economie, an XVIII, nr.1, 2, 3 și 4/2009) și relația dintre teoria economică și teologie(Petre Comșa, Costea Munteanu : Economics and Religion. A Christian-Orthodox Perspective, International Congress “The Dialogue Between Science & Religion in the Orthodox World”, 25-28 September 2008, Bucharest, Romanian Association for the Dialogue Between Science and Theology; Petre Comșa, Camelia Downie, Costea Munteanu: Personalismul economic. Perspectiva creștin-ortodoxă, grant de cercetare – dezvoltare finanțat de Fundația John Templeton, SUA).