Radu Cristian Mușetescu este profesor de afaceri internaționale în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale, a urmat cursurile unui program de studii aprofundate pe Geopolitică și Geostrategie în cadrul aceleiași universități. Ulterior, a abordat tema „Alianțelor strategice între firme pe plan internațional” (teza de doctorat) și a parcurs un program de studii postdoctorale pe tema „Impactului crizei economice asupra politicii europene în domeniul ajutorului de stat”. Interesat de problematica dreptului și a economiei, explorează subiecte legate de impactul normelor de drept asupra alocării de prosperitate și a motivațiilor de comportament economic. Subiecte precum dreptul și economia firmei, firmele de mari dimensiuni, dreptul natural dar și teoria intervenției publice și internaționalizarea afacerilor sunt în centrul atenției sale. Este cercetător asociat al Institutului Ludwig von Mises – România.

Cursurile lectorului