Tudor Smirna este membru fondator și director al Institutului Ludwig von Mises – România, asistent universitar la Academia de Studii Economice, facultatea de Relații Economice Internaționale, master al Universității Rey Juan Carlos, fellow al Institutului Ludwig von Mises din America, alumnus al New Europe College, membru în consiliul asesor al revistei Procesos de Mercado. A obținut titlul de doctor în economie de la Academia de Studii Economice în 2015 pentru teza cu titlul Teorii ale băncii centrale. Analiza Sistemului Suffolk și a Băncii Naționale a Moldovei. A participat la conferințe și seminarii în România, SUA, Spania, China.

Cursurile lectorului