Mihai Vladimir TOPAN (n. 1979) fondator al Academiei Private, vicepreședinte academic al Institutului Ludwig von Mises – România, conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Relații Economice Internaționale (ASE, București), Membru al Consiliului Științific al Centrului de Cercetări în Relații Economice Internaționale, membru fondator al Property and Freedom Society (Bodrum, Turcia), Romanian Senior Fellow al The Cobden Centre (Londra), Alumnus al Colegiului Noua Europă (București). Doctor în economie și afaceri internaționale (2009) cu o teză despre Întreprinderea în afacerile internaționale. O abordare din perspectiva școlii austriece. Predă cursuri de politici economice comparate, concepte și principii economice, comerț internațional, politici comerciale, guvernanță corporativă și piețe financiare internaționale.